راين

1- اطلاعات عمومی مرکز

 

نام مرکز بهداشتی درمانی: راين نوع مرکز روستایی-شهری  
فاصله تا مرکز شهرستان 115 کیلومتر   تعداد روستاهای تحت پوشش مرکز دارای خانه بهداشت 4  
فاقد خانه بهداشت  
فاصله تا نزدیکترین مرکز معین کیلومتر   نام مرکز معین اور‍انس راين- كلينيك ابو الفضل    
ساعت فعالیت مرکز: صبح از ساعت 8 تا ساعت 16 عصر از ساعت تا ساعت  
ضریب محرومیت شهرستان   سرانه مورد توافق سالانه    
تاریخ شروع فعالیت مرکز در طرح بیمه روستایی 84          
تلفن مرکز 6622026   پیش شماره تلفن 0342    
                 

 

 

2- اطلاعات جمعیتی مرکز

کل جمعیت تحت پوشش
جمعیت بیمه شدگان سازمان بیمه خدمات درمانی
جمعیت بیمه شدگان تامین اجتماعی
جمعیت بیمه شدگان نیروهای مسلح
جمعیت بیمه شدگان کمیته امداد
جمعیت تحت پوشش سایر بیمه های درمانی
جمعیت فاقد پوشش بیمه درمان
روستایی
کارکنان دولت
سایر اقشار
خویش فرمایان
روستایی
شهر زیر 20000 نفر
عشایر
2436
2112
18
22
259
11
17

 

3- اطلاعات پزشکان مرکز

ردیف
نام و نام خانوادکی پزشک
شماره نظام پزشکی
وضعیت ارائه خدمت به بیمه شدگان
وضعیت بیتوته
1
انسيه سالار كيا
108931
طرف قرارداد بیمه روستایی
در همین مرکز دارد
2
ناصر فروتن
43850
غیرطرف قرارداد بیمه روستایی
ندارد
3
دكتر بيگلري
115079
غیرطرف قرارداد بیمه روستایی
ندارد
4
دكتر سليمان زاده
127115
غیرطرف قرارداد بیمه روستایی
ندارد
5
دكتر نصيرخاني
87674
غیرطرف قرارداد بیمه روستایی
ندارد

 

4- اطلاعات مامایی مرکز

ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته تحصیلی
سطح تحصیلات
شماره نظام مامایی
1
ژروين قريه ميرزايي
2
مامایی
کاردانی
3

 

5- اطلاعات مسئول خدمات دندان پزشکی مرکز

ردیف
نام و نام خانوادکی مسئول خدمات دندانپزشکی
شماره نطام
سطح تحصیلات
تعداد روز فعالیت در هفته
1
سميه وزيري
130187
دکترا
6
2

 

6- اطلاعات داروخانه مرکز

وضعیت مالکیت داروخانه: فاقد داروخانه ملکی و طرف قرارداد با داروخانه خصوصی و یا دولتی

داروخانه طرف قرارداد: پاستور

تعداد اقلام دارویی موجود در داروخانه مرکز:

7- اطلاعات آزمایشگاه مرکز

وضعیت آزمایشگاه مرکز: فاقد آزمایشگاه ملکی و طرف قرارداد با آزمایشگاه خصوصی و یا دولتی

نام آزمایشگاه طرف قرارداد مرکز: بعثت- دادبين - سيد الشهداء- ابوالفضل

خدمات آزمایشگاهیی قابل ارائه در مرکز: CBC, ESR, FBS, U/A, STOOL EXAM, CHOLESTER OL, TG

خدمات آزمایشگاهی قابل ارائه به مادران باردار: GRAVINDEX, VDRL, BG و RH

8- اطلاعات رادیولوژی مرکز

وضعیت مالکیت رادیولوژی: فاقد رادیولوژی ملکی و طرف قرارداد با رادیولوژی خصوصی و یا دولتی

مرکز رادیولوژی طرف قرارداد در: بعثت

خدمات رادیولوژی قابل ارائه در مرکز:

9- اطلاعات واحد نقلیه مرکز

وسیله نقلیه: دارد

ساعاتی که وسیله نقلیه در اختیار مرکز می باشد: در تمام ساعات فعالیت مرکز