کشکوئیه

1- اطلاعات عمومی مرکز

 

نام مرکز بهداشتی درمانی: کشکوئیه نوع مرکز روستایی-شهری  
فاصله تا مرکز شهرستان 45 کیلومتر   تعداد روستاهای تحت پوشش مرکز دارای خانه بهداشت 8  
فاقد خانه بهداشت 3  
فاصله تا نزدیکترین مرکز معین 0 کیلومتر   نام مرکز معین اورژانس کشکوئیه    
ساعت فعالیت مرکز: صبح از ساعت 7:30 تا ساعت 13:30 عصر از ساعت تا ساعت  
ضریب محرومیت شهرستان 1/35   سرانه مورد توافق سالانه 1445000    
تاریخ شروع فعالیت مرکز در طرح بیمه روستایی 1384          
تلفن مرکز 2621455   پیش شماره تلفن 0392    
                 

 

 

2- اطلاعات جمعیتی مرکز

کل جمعیت تحت پوشش
جمعیت بیمه شدگان سازمان بیمه خدمات درمانی
جمعیت بیمه شدگان تامین اجتماعی
جمعیت بیمه شدگان نیروهای مسلح
جمعیت بیمه شدگان کمیته امداد
جمعیت تحت پوشش سایر بیمه های درمانی
جمعیت فاقد پوشش بیمه درمان
روستایی
کارکنان دولت
سایر اقشار
خویش فرمایان
روستایی
شهر زیر 20000 نفر
عشایر
11676
4715
4519

 

3- اطلاعات پزشکان مرکز

ردیف
نام و نام خانوادکی پزشک
شماره نظام پزشکی
وضعیت ارائه خدمت به بیمه شدگان
وضعیت بیتوته
1
فاطمه حسن شاهی
83509
طرف قرارداد بیمه روستایی
ندارد
2
اکرم عربی
124199
طرف قرارداد بیمه روستایی
در همین مرکز دارد
3
شیوا ثبوتی پور
130437
طرف قرارداد بیمه روستایی
در همین مرکز دارد
4
عبدالعظیم عطایی نژاد
71155
طرف قرارداد بیمه روستایی
در همین مرکز دارد
5

 

4- اطلاعات مامایی مرکز

ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته تحصیلی
سطح تحصیلات
شماره نظام مامایی
1
مهدیه میرزایی
مامایی
کاردانی
2
مریم باتوته
مامایی
کاردانی
3

 

5- اطلاعات مسئول خدمات دندان پزشکی مرکز

ردیف
نام و نام خانوادکی مسئول خدمات دندانپزشکی
شماره نطام
سطح تحصیلات
تعداد روز فعالیت در هفته
1
محمد حداد زاده
کاردانی
5
2

 

6- اطلاعات داروخانه مرکز

وضعیت مالکیت داروخانه: فاقد داروخانه ملکی و طرف قرارداد با داروخانه خصوصی و یا دولتی

داروخانه طرف قرارداد: رئیسی

تعداد اقلام دارویی موجود در داروخانه مرکز: بیش از 270

7- اطلاعات آزمایشگاه مرکز

وضعیت آزمایشگاه مرکز: آزمایشگاه ملکی

نام آزمایشگاه طرف قرارداد مرکز:

خدمات آزمایشگاهیی قابل ارائه در مرکز: CBC, ESR, CRP, FBS, GCT, BUN, WRIGHT, WIDAL, U/A, STOOL EXAM, URIC ACID, CHOLESTER OL, TG

خدمات آزمایشگاهی قابل ارائه به مادران باردار: GRAVINDEX, VDRL, U/C, HBS AG, BG و RH, پاپ اسمیر

8- اطلاعات رادیولوژی مرکز

وضعیت مالکیت رادیولوژی:

مرکز رادیولوژی طرف قرارداد در:

خدمات رادیولوژی قابل ارائه در مرکز:

9- اطلاعات واحد نقلیه مرکز

وسیله نقلیه:

ساعاتی که وسیله نقلیه در اختیار مرکز می باشد: