شهید باهنر انار

1- اطلاعات عمومی مرکز

 

نام مرکز بهداشتی درمانی: شهید باهنر انار نوع مرکز روستایی-شهری  
فاصله تا مرکز شهرستان 0 کیلومتر   تعداد روستاهای تحت پوشش مرکز دارای خانه بهداشت 3  
فاقد خانه بهداشت  
فاصله تا نزدیکترین مرکز معین 0 کیلومتر   نام مرکز معین اورژانس انار    
ساعت فعالیت مرکز: صبح از ساعت شبانه روزی تا ساعت عصر از ساعت تا ساعت  
ضریب محرومیت شهرستان 1/5   سرانه مورد توافق سالانه 155000    
تاریخ شروع فعالیت مرکز در طرح بیمه روستایی 1384          
تلفن مرکز 2322114   پیش شماره تلفن 0392    
                 

 

 

2- اطلاعات جمعیتی مرکز

کل جمعیت تحت پوشش
جمعیت بیمه شدگان سازمان بیمه خدمات درمانی
جمعیت بیمه شدگان تامین اجتماعی
جمعیت بیمه شدگان نیروهای مسلح
جمعیت بیمه شدگان کمیته امداد
جمعیت تحت پوشش سایر بیمه های درمانی
جمعیت فاقد پوشش بیمه درمان
روستایی
کارکنان دولت
سایر اقشار
خویش فرمایان
روستایی
شهر زیر 20000 نفر
عشایر
15292
1759
4839

 

3- اطلاعات پزشکان مرکز

ردیف
نام و نام خانوادکی پزشک
شماره نظام پزشکی
وضعیت ارائه خدمت به بیمه شدگان
وضعیت بیتوته
1
هادی گرجی
74833
طرف قرارداد بیمه روستایی
ندارد
2
میر مصطفی میر کریم زاده
82169
طرف قرارداد بیمه روستایی
در مرکز معین دارد
3
مصطفی عابدین زاده
71622
طرف قرارداد بیمه روستایی
در مرکز معین دارد
4
فاطمه جلالی
127919
5

 

4- اطلاعات مامایی مرکز

ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته تحصیلی
سطح تحصیلات
شماره نظام مامایی
1
فاطمه علیزاده
مامایی
کاردانی
2
3

 

5- اطلاعات مسئول خدمات دندان پزشکی مرکز

ردیف
نام و نام خانوادکی مسئول خدمات دندانپزشکی
شماره نطام
سطح تحصیلات
تعداد روز فعالیت در هفته
1
2

 

6- اطلاعات داروخانه مرکز

وضعیت مالکیت داروخانه: فاقد داروخانه ملکی و طرف قرارداد با داروخانه خصوصی و یا دولتی

داروخانه طرف قرارداد: غضنفری

تعداد اقلام دارویی موجود در داروخانه مرکز: بیش از 270

7- اطلاعات آزمایشگاه مرکز

وضعیت آزمایشگاه مرکز:

نام آزمایشگاه طرف قرارداد مرکز:

خدمات آزمایشگاهیی قابل ارائه در مرکز: CBC, ESR, CRP, FBS, GCT, BUN, WRIGHT, WIDAL, U/A, STOOL EXAM, URIC ACID, CHOLESTER OL, TG, AST, ALT, BILLIRUB IN TOTAL, BILLIRUBIN DIRECT

خدمات آزمایشگاهی قابل ارائه به مادران باردار: VDRL, LINDIRECT COOMBS, BG و RH

8- اطلاعات رادیولوژی مرکز

وضعیت مالکیت رادیولوژی: رادیولوژی ملکی

مرکز رادیولوژی طرف قرارداد در:

خدمات رادیولوژی قابل ارائه در مرکز: کلیه رادیوگرافی های ساده

9- اطلاعات واحد نقلیه مرکز

وسیله نقلیه: دارد

ساعاتی که وسیله نقلیه در اختیار مرکز می باشد: در تمام ساعات فعالیت مرکز