بدو تولد، بهترین زمان تشخیص کم کاری تیرویید است

در .

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به 5خردادماه آغاز "هفته جهانی تیرویید" گفت: بهترین زمان تشخیص کم کاری تیرویید 3تا5روز ابتدای تولد نوزادان است.
دکترمحسن گرکانی نژاد در گفت و گو با پزشکان خانواده عنوان کرد: غربالگری کم کاری تیرویید از سال 84 در ایران شروع شده است که در استان کرمان این برنامه در سال گذشته به پوشش 91درصدی رسیده است.
وی تصریح کرد: در سال گذشته 28هزارو 406نوزاد در استان متولد شدند که از این تعداد26هزار و 259نفر از آنها مورد غربالگری تیرویید قرار گرفته و در آخر 59مورد بیمار شناسایی شدند.
گرکانی نژاد با بیان اینکه هزینه های تست کم کاری نسبت به هزینه درمان آن یک به 22است بیان داشت: بروز این بیماری در ایران یک در هزار می باشد که این میزان در کرمان 3برابر می باشد که به عقیده برخی ها ازدواج های درونی گروهی عامل اصلی آن است که البته این نظریه قطعیت ندارد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به اینکه کم بود "ید" در بدن از جمله علل بروز بیماری تیرویید است یادآور شد: علیرغم مصرف "نمک های ید دار" در پخت و پزهای مختلف فرهنگ غذایی مردم در استفاده از آن صحیح می باشد.
وی ادامه داد: اگر در هنگام پخت وپز نمک مورد نیاز در اولین کار به غذا اضافه شود "ید" موجود در آن تبخیر می شود در نتیجه باید نمک در پایان به آن افزوده شود.