پزشک خانواده تیم سلامت روستایی اطلاع رسانی

اطلاع رسانی

تجهیزات مورد نیاز مراکز بهداشتی درمانی روستایی

فرستادن به ایمیل چاپ
تجهیزات مورد نیاز مراکز بهداشتی درمانی روستایی شامل موارد زیر می باشد :تجهیزات اتاق پزشک : تخت معاینه، اتوسکوپ، گوشی، افتالموسکوپ، فشارسنج، چکش رفلکس، ترازو، ECG ، ترمومتر، نگاتوسکوپ، کپسول اکسیژن، چ ... ادامه مطلب...