پزشک خانواده تیم سلامت

تیم سلامت

نظام ارائه خدمت پزشکان خانواده

فرستادن به ایمیل چاپ
پزشك خانواده ( ماده يك ) محور ارائه ي خدمات بهداشت و درمان به جمعيت هاي معين است .ماده نه :پزشكان كه با دارا بودن پنج شرط زير مي توانند به عنوان پزشك خانواده قرارداد ببندند وارائه خدمات و مراقبت ها را ... ادامه مطلب...

حضور ماما در تیم سلامت

فرستادن به ایمیل چاپ
حضور ماما در تیم سلامتبه منظور دسترسی هر چه آسانتر روستائیان به خدمات بهداشتی و درمانی مامائی حضور ماما در تیم سلامت الزامی می باشد.ـ در هر مرکز بهداشتی ـ درمانی به ازای هر دو پزشک، حضور یک ماما و چنانچه تنها یک پزشک در مر ... ادامه مطلب...

خدمات داروئی تیم سلامت

فرستادن به ایمیل چاپ
ـ هر مرکز بهداشتی درمانی، به منظور ارائه هر چه بهتر خدمات بهداشتی ـ درمانی سطح اول لازم است تا داروی مورد نیاز بیمه شدگان را تأمین نماید. ـ چنانچه مرکز دارای داروخانه ملکی باشد، تأمین دارو از طریق شبک ... ادامه مطلب...

تجهیزات مورد نیاز مراکز بهداشتی درمانی روستایی

فرستادن به ایمیل چاپ
تجهیزات مورد نیاز مراکز بهداشتی درمانی روستایی شامل موارد زیر می باشد :تجهیزات اتاق پزشک : تخت معاینه، اتوسکوپ، گوشی، افتالموسکوپ، فشارسنج، چکش رفلکس، ترازو، ECG ، ترمومتر، نگاتوسکوپ، کپسول اکسیژن، چ ... ادامه مطلب...

خدمات واحد پزشک خانواده

فرستادن به ایمیل چاپ
خدماتی که در تعهد واحد پزشک خانواده قرار دارد :بسته خدمات و مراقبت های سطح یک ، جهت پزشک خانواده در 5 بخش خلاصه می شود پیشگیری ، آموزش و ارتقاء سلامت ، درمان اولیه و تدبیر فوریت ها ، ارجاع و مدیریت سل ... ادامه مطلب...