معرفی تیم سلامت

حضور ماما در تیم سلامت

در .

به منظور دسترسی هر چه آسانتر روستائیان به خدمات بهداشتی و درمانی مامائی حضور ماما در تیم سلامت الزامی می باشد.
ـ در هر مرکز بهداشتی ـ درمانی به ازای هر دو پزشک، حضور یک ماما و چنانچه تنها یک پزشک در مرکز مستقر شده باشد حداقل وجود یک ماما الزامی است.
ـ در صورتیکه مرکز به بیش از یک ماما احتیاج داشته باشد نفر اول باید حتماً ماما و نفر دوم می تواند پرستار باشد.
ـ مراکز ارائه دهنده خدمات به روستائیان در شیفتهای صبح و بعد از ظهر (به مدت 8 ساعت به اقتضای وضعیت آب و هوایی و فرهنگی منطقه) باحضور پزشک وماما در تمام روزهای کاری، موظف به ارائه خدمات درمانی می باشند. ستاد استانی مکلف است برنامه زمانی ارائه خدمات را در دو شیفت صبح و عصر به گونه ای طراحی کند که از نظر زمانی پاسخگوی بیشترین بار مراجعه بیمه شدگان باشد.
ـ درروزهای غیبت موجه پزشک یا تعطیلی داروخانه بیش از دو روز در طول یک ماه، مرکز غیر فعال تلقی شده وکل سرانه مربوطه روزهای بعد قابل کسر می باشد.در صورت غیبت غیر موجه تا دو روز فقط سرانه پزشک کسر می شود و چنانچه بیشتر از دو روز باشد سرانه کل مرکز برای آن روزها کسر می شود. بدیهی است شرکت پزشکان و ماماها در جلسات آموزشی با هماهنگی مرکز بهداشت با اداره بیمه خدمات درمانی و با اطلاع رسانی به مردم منطقه شامل این بند نمی باشد.
ـ عدم ارائه مابقی خدمات سطح اول به جمعیت تحت پوشش مرکز موجب کسر سهم آن خدمت به تناسب روزها از سرانه مربوطه خواهد شد.
ـ در صورت عدم امکان جذب ماما در یک مرکز جایگزینی پرستار به نحوی که ارائه خدمات مامایی متوقف نشود و با اطلاع کتبی به اداره کل بیمه خدمات درمانی استان مربوطه بلامانع است.
ـ جذب پرستار به جای ماما حداکثر تا سقف 5% تعداد ماماهای تیم سلامت قابل قبول است.در صورت نبود ماما در مرکز، وزارت بهداشت متعهد به آموزش خدمات مامایی و ارائه گواهی آموزشی به این پرستاران می باشد.
ـ تغییرات فهرست و مشخصات مراکز تخصصی طرف قرارداد بیمه روستایی در سطح دوم و بالاتر و خدمات ارائه شده در هر یک از آنها توسط ادارات کل بیمه خدمات درمانی حداکثر ظرف مدت یک ماه به شبکه های بهداشتی درمانی ارائه می شود .به متخصصین طرف قرارداد در صورت تکمیل فرم بازگشت ارجاع معادل 20 درصد ویزیت (مطابق تعرفه های مصوب) به عنوان پاداش پرداخت می شود.
ـ ساعات کار ماما همانند ساعات حضور پزشک در مرکز می باشد. در ساعات غیر اداری، (شب و ایام تعطیل) حضور ماما الزامی نمی باشد.


بسته خدمتی مامایی
1 تهیه پاپ اسمیر ـ گذاردن IUD
2 معاینه زنان در مورد بیماری های مرتبط
3 کنترل حاملگی و معاینات روتین بارداری ـ ارائه خدمات مامایی حین، قبل و بعد از بارداری بر اساس شرح وظایف ابلاغی وزارت بهداشت
4 ارجاع موارد غیر طبیعی و مشکل دار به پزشک خانوار (یا در صورت نیاز به متخصص مربوطه)
5 درخواست دارو و آزمایشات روتین بارداری و ارجاع به واحد بهداشت دهان و دندان
6 آموزش علائم خطر در زمان بارداری به مادران باردار ـ نحوه شیردهی پس از زایمان ـ تغذیه مناسب ـ بهداشت دهان و دندان و . . .
7 شناسایی و پیگیری مادران باردار با علائم ویژه و پرخطر
8 شناسایی جمعیت واجد شرایط تنظیم خانواده و آموزش و مشاوره آنها
9 اقدامات جانبی قبل و بعد از زایمان برای مادر ـ انجام زایمان (در صورت وجود مرکز تسهیلات زایمانی) و تزریق ویتامین k و واکسیناسیون نوزاد
10 اجرای برنامه های ادغام یافته ابلاغی وزارت بهداشت
11 ارائه خدمات پرستاری

پزشک خانواده کیست؟

در .

پزشك خانواده داراي حداقل مدرك دكتراي حرفه اي پزشكي و مجوز معتبر كار پزشكي است و در نخستين سطح خدمات، عهده دار خدمات پزشكي سطح اول است و مسووليت هايي از قبيل: توجه به جامعيت خدمات، تداوم خدمات، مديريت سلامت، تحقيق و هماهنگي با ساير بخشها را برعهده دارد.
پزشك خانواده مسووليت دارد خدمات سلامت را در محدوده بسته اي تعريف شده (بسته خدمت)؛ بدون تبعيض سني، جنسي، ويژگي هاي اقتصادي اجتماعي و ريسك بيماري در اختيار فرد، خانواده، جمعيت و جامعه تحت پوشش خود قرار دهد. پزشك خانواده در صورت لزوم بايد براي حفظ و ارتقاي سلامت، از ارجاع فرد به سطوح بالاتر استفاده كند، ولي مسووليت پيگيري تداوم خدمات با او خواهد بود. پزشك خانواده مسوول اداره كردن تيم سلامت است.
افراد تحت پوشش پزشك خانواده براي دريافت خدمات بهداشتي و درماني به او مراجعه مي كنند و هركس مايل نباشد از طريق وي وارد سيستم دريافت خدمات شود، موظف است تمام هزينه هاي درماني را شخصا" پرداخت نمايد. پزشك خانواده، بيمار را در سيستم ارجاع قرار مي دهد و او را از بدو ورود به سيستم تا پايان درمان و مراقبتهاي پس از درمان تحت نظر خود دارد.