خدمات واحد پزشک خانواده

در .

خدماتی که در تعهد واحد پزشک خانواده قرار دارد :
بسته خدمات و مراقبت های سطح یک ، جهت پزشک خانواده در 5 بخش خلاصه می شود
پیشگیری ، آموزش و ارتقاء سلامت ، درمان اولیه و تدبیر فوریت ها ، ارجاع و مدیریت سلامت
الف : پیشگیری :
1- سلامت خانواده و جمعیت : شامل ( سلامت مادران، سلامت کودکان، تنظیم خانواده، برنامه غربالگری سرطانهای زنان، برنامه سلامت سالمندان)
2- مدیریت بیماریهای واگیردار
3- ایمن سازی ( واکسیناسیون )
4- مدیریت بیماریهای غیر واگیر
5- غربالگری ( ریسک فاکتورهای شایع بیماریهای غیر واگیر، دیابت، پرفشاری خون )
6- بهبود تغذیه جامعه
7- سلامت محیط
8- سلامت کار
9- سلامت جوانان و مدارس
10-سلامت دهان و دندان
11-سلامت روان
ب : آموزش و ارتقای سلامت :
• آموزش :
1- آموزش سلامت و ترویج بهداشت
2- ترویج شیوه زندگی سالم
• ارتقای سلامت :
1- افزایش محیطهای حامی سلامت
2- افزایش سیاستهای حامی سلامت
3- افزایش اقدام جامعه به سمت سلامت
ج : درمان اولیه و فوریت ها :
1- ویزیت بیماران
2- اقدامات ساده جراحی و بالینی
3- تزریقات
4- پانسمان
5- ویزیت در منزل ( در شرایط خاص)
6- مشاوره
7- درمان سوء مصرف مواد
8- فوریت ها
د) خدمات ارجاع :
1- ثبت نام جمعیت تحت پوشش و تشکیل پرونده سلامت
2- ثبت اطلاعات هر بار مراجعه فرد در پرونده سلامت
3- ارجاع مراجعین نیازمند به سطوح بالاتر
4- پیگیری بیماران
5- پیگیری دریافت بازخورد از سطوح ارجاع
6- تنظیم و ارائه گزارشهای مورد نیاز
7- تبادل اطلاعات با پزشکان خانواده دیگر
ه ) مدیریت سلامت :
1- ثبت داده ها و مدیریت اطلاعات سلامت افراد و
جمعیت تحت پوشش
1- اقدام به حل مسائل بهداشتی از طریق همکاریهای درون بخشی و بین بخشی
2- تلاش در حل مسائل سلامت جامعه از راه جلب مشارکت مردمی
4- همکاری در اجرای برنامه های استانی و کشوری
5- همکاری در برنامه های مقابله با بلایای طبیعت و عضویت در تیم های مذکور
6- پایش و ارزشیابی خدمات تیم سلامت
سطوح خدمات :
1- سطح اول :    
که در آن تیم سلامت (بهورز ، پزشک عمومی و ماما) سلسله ای از مراقبتها و خدمات را بطور سرپایی عرضه می کنند و در صورت لزوم شخص را به سطح دوم ارجاع می دهند .
2- سطح دوم :
که در آن پزشکان متخصص، ارجاع شدگان پزشک خانواده را می پذیرند و پس از تشخیص و درمان اعم از سرپایی یا بستری نتیجه را به پزشک خانواده اعلام می کنند .
3- سطح سوم :
که در آن پزشکان فوق تخصص در رشته های مختلف ، سرپایی یا بستری خدمات و مراقبتهای مخصوص را ارائه می کنند.