تأکید بر نیاز و توجه به تبیین جایگاه اپتومتری در پزشک خانواده و نظام ارجاع

در .

دکتر علی میرزاجانی رئیس انجمن علمی اپتومتری ایران با بیان این خبر گفت : از آنجایی که 70 درصد خدمات مربوط به چشم و بینایی به صورت سرپایی توسط اپتومتریست ها در کینیک ها و پاراکلینیک ارائه می شود ولی متاسفانه تا به امروز از پتانسیل کار آمد اپتومتریست ها در نظام سلامت استفاده نشده ویکی از اهداف مهم ما در هجدهمین کنگره سراسری اپتومتری ایران موضوع تبیین جایگاه اپتومتری و اپتومتریست ها در پزشک خانواده و نظام ارجاع می باشد .

وی گفت : هدف نظام سلامت این است که ما بتوانیم از نیروهای درمانی مان در سطوح موثر استفاده کنیم یعنی وقتی بیماری مشکلش با مراجعه به پزشک خانواده و یا در سطوح ارجاع پایین تر حل می شود نباید او را به سطوح بالا تر تخصصی ارجاع داد واپتومتریست ها خدماتی در زمینه بینایی و چشم ارائه می نمایند که ارائه این خدمات نیاز به مراجعه به سطوح بالاتر تخصصی و جراح چشم پزشک را مرتفع می نماید. ولی در حال حاضر نه تنها از این خدمات گسترده اپتومتریست ها استفاده نمی شود بلکه حتی در موارد ی مثل تعیین نمره عینک مطالعه ، بیمار به پزشک خانواده مراجعه می کند و پزشک خانواده بیمار را به جراح چشم پزشک ارجاع می دهد و از آنجایی که تعیین نمره عینک کار جراح چشم پزشک نیست و وقت و دغدغه یک جراح چشم پزشک انجام اعمال جراحی تخصصی بر روی چشم است لذا  بیما ر مجدد به اپتومتریست ارجاع می شود و این امر با توجه به عدم تعریف اپتومتریست ها در نظام ارجاع و عدم پوششهای بیمه ای لازم برای خدمات اپتومتری، هزینه های اضافی بر بیمار و بطور کلی بر نظام سلامت کشور تحمیل میکند و به همین خاطر نظام سلامت در دو جایگاه ضربه می بیند اول اینکه بیمار برای دریافت خدمات درمانی خاص به یک جای غلط ارجاع می شود و دوم اینکه هزینه های بیشتری از بودجه ای که برای سلامت مردم در نظر گرفته شده است خرج می گردد .
میرزاجانی عنوان کرد : اگر جایگاه اپتومتریستها در پزشک خانواده به خوبی مشخص و تعریف شود بسیاری از خدمات بینایی شامل : تمرینهای لازم برای حفظ سلامت چشم ها از لحاظ توازی محورهای بینایی، اصلاح انحرافات مخفی و آشکاری که نیاز به جراحی ندارند ، تعیین نمره عینک و عدسی های تماسی و بحث کم بینایی میتواند توسط اپتومتریستها ارائه شود ودر این صورت نه تنها بیمه ها مجبور به پرداخت هزینه های بیشتری بابت درمان نمی شوند بلکه خدمات پزشکی مربوطه نیز به صورت کامل و بدون نقص به مردم ارائه می گردد.
وی گفت : در جریان کنگره امسال سعی بر این است که بر اساس برنامه های آموزشی اپتومتری و اهدافی که بر اساس آن اپتومتریست ها در دانشگاهها آموزش می بینند و همچنین پیشینه ای که اپتومتریستها در طرح تحول نظام ارجاع در کشورهای مطرح دنیا دارند ، بتوانیم از این منبع غنی به شکل مناسب الگوبرداری کنیم وهمچنین اپتومتریست ها ی کشورمان نیز با جایگاه شان در سیستم ارجاع آشنا شوند و بدانند که با چه استانداردی باید در این سیستم ایفای نقش کنند.
رئیس انجمن علمی اپتومتری ایران در خاتمه یادآور شد :هجدهمین کنگره اپتومتری ایران با هدف کلی ارتقاء سطح علمی و معرفی ابداعات و اختراعات و متدهای نوین در حیطه خدمات اپتومتری از 14 تا 16 مرداد ماه جاری در مرکز همایش های رازی تهران برگزار می شود .