اخبار اجراي طرح پزشک خانواده برای شهرهاي زير 50 هزار نفر

اجراي طرح پزشک خانواده برای شهرهاي زير 50 هزار نفر

فرستادن به ایمیل چاپ

به گزارش خبرنگار باشگاه خبر نگاران  شیراز دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی ادامه داد: این طرح تنها برای شهرهای زیر 20 هزار نفر در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه طرح پزشک خانواده شهری در شهرهای زیر پنجاه هزار نفر تا پایان امسال اجرا می شود افزود: این طرح برای 10 هزار حاشیه نشین کشور نیز در آینده نزدیک، پیش بینی شده است.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اجرای بسیار خوب برنامه تحول نظام سلامت در استان فارس اشاره کرد و گفت: بر اساس این برنامه پرداختی مردم در بیمارستان های دولتی مناطق شهری به 6 درصد و در مناطق روستایی به سه درصد کاهش یافته است.سید حسن قاضی زاده هاشمی بیان کرد: برنامه های دراز مدتی در این زمینه در دست اقدام است.

یادداشت خود را اضافه نمایید

نام شما:
موضوع:
یادداشت: